Get Adobe Flash player


Historien bag Rio Mira:

 

Foreningen Rio Mira ejer ejemdommen "Quinta do Bogalho" beliggende i Alentejo Baixo i det sydlige Portugal. QUINTAen (portugisisk betegnelse for større gård) ligger tæt ved floden Mira. Floden løber ud I Atlanterhavet. Quintaen ligger ca. 200 km syd for Lissabon og 90 km nord for Algarvekysten og 4 km uden for Odemira.

 

Foreningen blev oprettet i 1987 ved et stiftende møde den 1. april og de følgende fem en halv måned foregik processen med købet af Quinta do Bogalho i et samarbejde mellem en række fællesmøder i Danmark, vores danske advokat Lars Kjeldsen og ejendomsmægler Jaime Amaro i Odemira. Efter at været blevet godkendt som udenlandske købere blev købet en realitet den 15. september 1987. Ved årets udgang kunne foreningen tælle 49 medlemmer og begynde at bruge og videreudvikle ejendommen i Portugal. I 90’erne blev meget af restaurering og nybygning foretaget af medlemmerne, ofte ved store arbejdshold, der kollektivt rejste ned til nogle samlede arbejdsperioder. I 2006-07 gennemførte foreningen en større ombygning af husene Portuguesa og Mesinha, som bl.a. fik nye tage, og de gamle hønsehuse, som blev konverteret til 3 helt nye beboelsesrum. I dag råder foreningen over 15 (16) værelser med 34 (36) sengepladser (alt efter, hvordan man tæller) og 10 ekstrasenge, der kan placeres, hvor man ønsker det. Endelig har Hovedhuset og Portuguesa et par sofabrikse, der ligeledes kan bruges til overnatning, når det behøves.

 

For yderligere oplysninger om foreningens historie, se: Jubilæumsskrift 2012, under Kulturgruppen/Filer.

 

PORCOS

 

Casa Porcos fotograferet i 1987 inden købet af Quintaen.

 

 

 

Der afholdes to årlige fællesmøder i København, hvor de mere overordnede linier for drift og vedligeholdelse drøftes og besluttes. Mellem fællesmøderne administreres foreningen af en på fællesmødet valgt administrationsgruppe.

Ud over administrationsgruppen er der en række undergrupper, der planlægger og projekterer vedr. bygninger, nybyggeri og landskabspleje m. m. Disse grupper er åbne for alle foreningens medlemmer, alt efter lyst og interesse.

Medlemmerne kan benytte Quintaen så meget og så længe de lyster dog maksimalt 3 måneder per år. Gæster til medlemmer er også velkomne sammen med medlemmet, men skal dog betale et mindre beløb i "gæstepenge". 

Foreningen har en deltids ansat portugiser til at varetage den daglige drift af Quintaen.